Artikelen door Martsen

Lêste kans om Freon te wurden!

Skriuw dy foar 1 oktober yn as  Freon en do hast it foardiel om: 1 wike foar de offisjele kaartferkeap dyn startbewiis te bestellen Foarkar oanjaan foar dyn starttiid Do krijst €5,- koarting op in kaartsje Wolst dit ek? Wurd dan no Freon foar €15,- (it jier)

Doch mei oan de slachtemarathon 2024!

Wat in geweldige dei wie dat op de dyk, de lancering fan under oare de nije datum fan de Slachtemarathon op 15 juny 2024! Sjoch dit fantastysk filmke. Wolst folgjend jier meidwaan? Wurdt dan Freon fan de Slachtemarathon en skriuw in wike earder yn en wês wis fan in startbewiis!