Landschap

De Slachtedyk is een levendige en bochtige dijk die zich om oude slenken, prielen en uitgevochten ruzies tussen grondbezitters en dijkenbouwers heen heeft gekronkeld. Het is een zogenaamde slaperdijk van de oude Friese Middelsee. De Slachtemarathon is wandelen en hardlopen over historie. 

Als aaneengesloten dijk heeft de Slachtedyk een kleine 500 jaar bestaan, maar stukken van de dijk zijn veel eerder aangelegd. De oudste datering gaat terug naar maar liefst ruim voor het jaar 1000. De jongste delen zijn rond 1200 aangelegd. Een oud deel ligt om de west- en zuidzijde van de polder van Easterein, één van de eerste bedijkte gebieden van Fryslân. 

Lang lint van natuur

De bochtige dijk is een beeldbepalend cultuurhistorisch element in het Friese landschap. It Fryske Gea is de eigenaar van de Slachtedyk en daarmee ook de gastheer van de Slachtemarathon. Deze natuurbeherende organisatie  wil er alles aan doen om de natuurwaarden van de historische dijk te versterken, zodat de Slachtedyk een lang lint van natuur wordt.

Bloeiend decor

De Slachtedyk is qua natuur vooral van belang door de bijzondere en zeldzame planten die er groeien. In het voorjaar is de dijk op sommige plaatsen glanzend wit van bloeiend fluitekruid en meidoorn met op sommige plekken gevarieerd met het kleurrijk geel van boterbloem en rood van klaver en zuring. De zeldzame planten hebben tot de verbeelding sprekende namen zoals Addertong, maar ook Draadklaver, Weidehavikskruid, Goudhaver of Paarse morgenster. De Slachtedyk vormt met zijn bloemrijke bermen een belangrijke ecologische verbindingszone door het landschap. Tijdens de Slachtemarathon kun je al wandelen of hardlopend van dit prachtige lint door het Friese landschap genieten. Tientallen diersoorten, zoals Distelvlinder en Veldmuis, maken er dagelijks gebruik van.