Cultuur

De dorpen langs de Slachtedyk bieden allemaal een eigen cultureel programma. Voor de editie van 15 juni 2024 presenteren de dorpen zich net even ‘Wat oars’, het thema van dit jaar. Ze laten zien en horen waar ze voor staan en trots op zijn. Momenteel is de ontwikkeling van het culturele programma in volle gang. Wil jij ook een bijdrage leveren? Laat het ons weten via info@slachtemarathon.nl.

Wad Oars
In 2024 is de Waddenzee 15 jaar Unesco Werelderfgoed. In samenwerking met de Waddenvereniging richten we de aandacht op dit prachtige ‘Wereldwonder’. Ook de dorpen Oosterbierum en Sexbierum benadrukken hun ligging aan de Waddenzee door van het thema dit jaar ‘Wad Oars’ te maken. Bij de zeedijk wentel je je als wandelaar in de magie die de dorpelingen hebben gecreëerd. Verwacht: vissen aan de binnenzijde van de dijk en een blauwe bloemenzee langs de oude zeekering. Dit alles ondersteund door een sereen klankspel.

Hitzummer prommen
De Hitzummers hebben als bijnaam de Hitzummer prommen, ze danken deze naam aan de vele boomgaarden die het dorp in de Middeleeuwen rijk was. De prommenbeam is ook in dorpswapen verwerkt. Hun culturele programma wordt opgehangen aan dit thema. Zo worden er met behulp van fruitbomen, die langs de Slachtedyk worden geplaatst, weer sfeervolle culturele boomgaarden gecreëerd.  Hier kan men genieten van rust, muziek (o.a. met singer-song writers), zang- en poëzievoordrachten.

Venetië van Friesland
Achlum wordt ook wel het Venetië van Friesland genoemd. Dit door de vele grachten en waterwegen in het dorp. De muziek, het eten en drinken zal dan ook een Italiaans tintje krijgen. Achlum en het buurdorp Arum pakken de organisatie van dit gebeuren samen op met een team van jonge dorpelingen.