De Slachtemarathon verwelkomt, naast deelnemers en toeschouwers, ook graag journalisten. Wil je verslag doen van de Slachtemarathon? Vul de online aanvraag voor een persaccreditatie in. Na je aanvraag ontvang je een perskaart. De pas geeft je toegang tot alle locaties.

  • De perskaart is er voor alle professionele media waaronder journalisten, fotografen, videomakers en influencers.
  • Aanvragen voor accreditatie worden alleen in behandeling genomen als zij worden ingediend via het officiële formulier.
  • Als je aanvraag compleet is, laten we binnen maximaal 15 werkdagen weten of je geaccrediteerd bent. De Slachtemarathon behoudt zich het recht voor accreditatie goed te keuren of te weigeren.
  • Je perskaart voor de Slachtemarathon 2024 is persoonlijk en mag niet overgedragen worden aan derden.
  • In Raerd is een ruimte ingericht voor de pers met Wifi
  • Binnen vier weken na de Slachtemarathon ontvangen wij graag het gepubliceerde artikel of foto’s / video’s via [email protected]

We adviseren vóór 17 mei 2024 een accreditatie aan te vragen. In dat geval krijg je de perspas tijdig per post gestuurd. Voor aanvragen die na die tijd binnenkomen geldt dat de perspas opgehaald dient te worden bij de persruimte te Raerd. Voor vragen over de accreditatieprocedure kun je contact opnemen met [email protected]

Contact

Voor alle persgerelateerde zaken kun je contact opnemen met Jojanneke Drijver, hoofd Marketing en Communicatie. Zij staat klaar om je te assisteren bij accreditatie, persinformatie, tips en interviews. Neem contact op via [email protected]  of bel 06 23 21 00 89