Word Freon!

De Slachtemarathon wil vanuit beweging een beweging tot stand brengen waarbij we mensen verbinden met elkaar, het landschap en de lokale cultuur. Draag jij de Slachtemarathon een warm hart toe? En wil je graag profiteren van aantrekkelijke voordelen en korting op je inschrijving? Word dan vriend (Freon) van de Slachtemarathon voor € 15,- per jaar. Daarmee zorg je ervoor dat we ook in de toekomst de marathon kunnen blijven organiseren. Vrienden krijgen altijd het hoogste voordeel.

Vriendendiensten

Als Freon van de Slachtemarathon heb je een aantal leuke privileges. Zo kun je eerder twee kaarten voor de Slachtemarathon bestellen, waardoor je altijd zeker bent van deelname. Ook kun je tijdens de kaartverkoop een voorkeur voor een starttijd aangeven. Daarnaast organiseren we in de jaren waarin er geen Slachtemarathon is, een speciale wandeling voor onze Freonen. Dit is de Freonenkuier.

Korting en Freonenkuier

Je kunt het hele jaar door Freon worden. Als je je nu aanmeldt als vriend, profiteer je vanaf 2028 van de korting op je kaartje. Je krijgt uiteraard een uitnodiging voor de Freonenkuiers vanaf 2025. Alleen particulieren kunnen zich inschrijven als Freon. Hier vind je meer informatie over bedrijfskaarten, partner worden en sponsoring.

Terugblik Freonenkuier 2023

Martsen was aanwezig tijdens de Freonenkuier in Sexbierum. Bekijk haar vlog hieronder!

Reglement

In het regelement vind je meer informatie over het Freon-zijn. Lees dit eerst even door voordat je je aanmeldt. Als je je aanmeldt, gaan we ervan uit dat je het reglement gelezen hebt en dat je je daarin kunt vinden. We zien je graag tijdens de Slachtemarathon of tijdens een van onze Freonenkuiers!

Reglement Freonen van de Slachtemarathon

Artikel 1
Freonen kunnen zich aanmelden via de website of via de post. De betalingen van het lidmaatschap gaan per automatische incasso. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de eerste incasso is voldaan.

Artikel 2
Freonen zijn verplicht adreswijzigingen of andere wijzigingen die relevant zijn voor de Stichting Slachtemarathon door te geven per post of per e-mail aan de stichting.

Artikel 3
Freonen kunnen bij voorinschrijving maximaal 2 kaarten bestellen voor de Slachtemarathon. De inschrijving voor Freonen start een week eerder dan de reguliere (losse) kaartverkoop. Freonen worden hierover geïnformeerd middels een persoonlijke mail. 

Artikel 4
Freonen wordt jaarlijks in de niet-Slachtemarathon-jaren een zogenaamde Freonekuier aangeboden: een wandeling langs of gelieerd aan de Slachtedyk.

Artikel 5
Freonen ontvangen in principe 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief inzake de Slachtemarathon. 

Artikel 6
Uitschrijven als Freon kan schriftelijk of per mail, onder vermelding van naam en adresgegevens en voor 15 november. Als de uitschrijving later binnenkomt (datum poststempel of ontvangstdatum mail gelden als referentie), wordt deze niet meer verwerkt voor het komende jaar, maar pas voor een jaar later.

Freonebydrage


Artikel 7
De Freonebijdrage dient jaarlijks te worden betaald. Dit geschiedt middels een automatische incasso in mei. De Freon zorgt voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. Een Freon wordt uitgeschreven nadat hij of zij na twee (2) schriftelijke herinneringen de bijdrage niet heeft betaald. Van een Freon die na mei lid geworden is, wordt de incasso uitgevoerd in december.

Artikel 8
Freonen betalen momenteel € 15,- per jaar.

Artikel 9
Bij uitschrijving in de loop van een jaar vindt geen restitutie van de Freonenbijdrage plaats.

Slachtemarathon


Artikel 10
Om gebruik te kunnen maken van de speciale voorinschrijving voor de Freonen t.b.v. de Slachtemarathon, dient men als Freon ingeschreven te zijn voor 1 oktober 2023. Men kan dan 1 week eerder inschrijven voor de Slachtemarathon van 2024. Freonen betalen ook in het jaar van de Slachtemarathon contributie. Is men daarna ingeschreven, dan heeft men voor 2024 geen recht om een week eerder in te schrijven. 

Geschillen
Artikel 11
In geval van geschil over de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Slachtemarathon.