slachte

Een keer in de vier jaar gebeurt er iets bijzonders op en om de eeuwenoude Slachtedyk. Ruim 15.000 wandelaars en hardlopers maken een bijzondere tocht van 42 kilometer door de culturele etalage van Fryslân. Ze worden onderweg verrast met beeldende kunst, theater, dans en muziek. De dorpen langs de route spelen een belangrijke rol in de programmering onderweg. Uiteraard is er ook ruimte en rust om te genieten van het prachtige landschap.

Historie

De Slachtedyk is een zogenaamde slaperdijk van de oude Friese Middelsee. Als aaneengesloten dijk heeft de Slachtedyk een kleine 500 jaar bestaan, maar stukken van de dijk zijn veel eerder aangelegd. De oudste datering gaat terug naar maar liefst ruim voor het jaar 1000. De jongste delen zijn rond 1200 aangelegd. Een oud deel ligt om de west- en zuidzijde van de polder van Easterein, één van de eerste bedijkte gebieden van Fryslân.

Slingerend door historie

De Slachtedyk is een levendige en bochtige dijk. Aan de ene kant heeft dat te maken met het feit dat in de middeleeuwen het gebied een landschap was van hoogten en laagten, van slenken en prielen. Aan de andere kant hebben ook grondbezitters in die tijd invloed gehad. De dijkbouwers zochten naar hoge stukken grond of het liefst hoogopgestuwde kantwallen om met een basishoogte een begin te maken met de dijk. De grondbezitters moesten dit dan wel toestaan.

De Slachte vertelt

De Slachtedyk is rijk aan historie. Dijkhuizen met houten blokschuren langs de route vertellen over het onderhoud en het vruchtgebruik van de bermren. Daarnaast vertellen de zijlen (sluisbruggen waarvan de openingen met balken dichtgezet konden worden) de verhalen over overstromingen

Wandelen en hardlopen over historie

De Slachtemarathon is wandelen en hardlopen over historie. Van de zeedijk bij Oosterbierum tot in het hart van Fryslân in Raerd, meet de oude Slachtedyk de afstand van een marathon: ruim 42 kilometer. In juli 2000 werd in het kader van Simmer 2000 voor het eerst een marathon over de oude dijk gehouden: de Slachtemarathon. En daarmee werd een traditie geboren. Een keer in de vier jaar is er een Slachtemarathon.