Wetterskip Fryslân wijst de weg

Op de routebordjes voor het hardloop- en wandelevenement over de Slachtedijk staat dit jaar het logo van Wetterskip Fryslân. Het waterschap is graag zichtbaar tijdens dit unieke evenement over wat ooit een belangrijke waterkering was. De historie van de 42 kilometer lange dijk tussen Raerd en Oosterbierum gaat terug tot de vroege middeleeuwen en is een belangrijk onderdeel van de waterschapshistorie en identiteit van Fryslân. Waterveiligheid is nog steeds een kernopgave van het waterschap. De taak van de Slachte is allang overgenomen door 141 kilometer aan dijken langs de huidige kustlijn ( plus 31 km op de eilanden), die door Wetterskip Fryslân worden beheerd en onderhouden. Daarnaast zijn voldoende water en schoon water kernwaarden voor Wetterskip Fryslân. Het beheer van de Slachtedijk werd in 2000 overgedragen aan It Fryske Gea, die de natuurlijke en culturele waarden nadrukkelijk in beeld bracht. 42 Kilometer voormalige kering is hiermee een karakteristieke parel in het Fryske landschap.

Aardig om te melden is dat op de routebordjes ook een QR code is geprint. Achter de code bevindt zich informatie over Wetterskip Fryslân anno nu. De bordjes zijn ontworpen volgens de strenge normen van de Nederlandse Atletiekunie.