Oproep: Help parkeerdrukte bij Raerd voorkomen

Slachtemarathon slecht bereikbaar

Door de hevige regenval van de afgelopen weken zijn er zo’n 1.500 parkeerplekken minder beschikbaar bij Raerd. De weilanden die voor het parkeren gebruikt worden zijn kleddernat. De organisatie en vrijwilligers uit Raerd leggen weliswaar rijplaten neer waar het kan, maar we vragen ook de medewerking van deelnemers en bezoekers aan de Slachtemarathon om de parkeerdruk op deze plek zoveel mogelijk te verminderen.

Wat betekent dit voor deelnemers:
Heb je opstaplocatie Raerd? Ga niet individueel parkeren in Raerd maar laat je brengen en afzetten (Tút en derút) of kom met zoveel mogelijk mensen in één auto (carpoolen). De Tút en derút Raerd is bij ‘De Blauwe Tent’. Neem, komend vanuit de richting A32 (Leeuwarden of Grou), afslag Reduzum. De Tút en derút wordt met borden duidelijk aangegeven. Alle wandelaars met opstaplocatie Raerd, hebben een persoonlijke e-mail met informatie ontvangen. Hardlopers ontvangen later deze week nog bericht.

Wat betekent dit voor bezoekers:
We begrijpen dat je graag langs de route wilt komen kijken of iemand op wilt halen bij de finish in Raerd. Houd rekening met het feit dat het erg druk gaat zijn op de wegen rondom de route. Zowel bij de finish in Raerd als bij de dorpen is er overlast vanwege het natte gras. Er zijn dus overal minder parkeerplekken. Dat betekent dus verder lopen vanaf een geschikte parkeerlocatie naar de Slachteroute. Woon je dichtbij, kom dan vooral lopend of op de fiets. Woon je wat verder weg, overweeg dan om je fiets mee te nemen, bij een dorp wat verder weg te parkeren en het laatste stuk te fietsen.

Ook bij de finish zal het druk zijn. Nadat je iemand hebt opgehaald bij de finish, loop dan direct door naar het feestterrein in Raerd. Daar is meer ruimte dan bij de finish. Er zijn zitplekken, muziek en andere voorzieningen. Je helpt ons door bij drukte niet te lang in Raerd te blijven, maar het feest thuis verder te vieren.

De Slachtemarathon kun je de hele dag live volgen via Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant. Op Facebook en Instagram doen wij doen wij ook verslag van deze mooie 6e editie.