Naam: Stefien Smeding, medewerker Erfgoed en cultuurhistorie It Fryske Gea

Leeftijd: 49 jaar

Woonplaats: Akkrum

Wandelen of hardlopen: Wandelen

Vertel in 1 zin wat jij met de Slachte hebt: Als je op de Slachte loopt, voel je je door de hoge ligging van de dijk zo verbonden met de dorpen en het landschap; je ziet van verre al de kerktorens en de silhouetten van de dorpen; de dyk en het weidse zicht op de luchten; je kunt zo ver kijken!

Favoriete wandelgebied: Het Rysterbosk in Gaasterland! De afwisseling die je daar in de omgeving hebt is prachtig. Van open vergezichten vanaf het Mirnserklif over het IJsselmeer tot de besloten sfeer van het Rysterbosk. Met name het sterrenbos met de vele lanen en eeuwenoude solitaire beuken zijn heel bijzonder. Door de vele paden zijn er zowel kleine als grote rondjes te wandelen.

Hoe vaak de Slachtemarathon gelopen? 1 keer in 2016, toen ik net zelf terug van ‘om utens’ was.

Mooiste herinnering:
De onverharde stukken van de Slachtedyk. Als je daarop loopt, dan denk je, ja zo moet het vroeger geweest zijn. De groene dijk die voor je uit slingert..

Gouden tip om de Slachte te lopen: verdiep je in de geschiedenis van de Slachtedyk, dan zie je meer details: hier een sluisje, daar een dijkwoning, en daar een grenssteen. Dat kan via www.itfryskegea.nl/slachtedyk.
Er zijn mooie boeken geschreven over de Slachtedyk:
– De Slachte, door Ultsje Hosper, Peter Karstkarel en Siem van der Woude
– De Slachtedijk, monument van de maand, door Siem van der Woude

Wat heeft het It Fryske Gea met de Slachtemarathon?
It Fryske Gea is sinds 2000 eigenaar en beheerder van de Slachtedyk en dus eigenlijk gastheer van de Slachtemarathon. We laten graag zoveel mogelijk mensen genieten van deze cultuurhistorisch zo waardevolle dijk. Een lint van 42 kilometer door het landschap; een dijk die ontstaan is uit de eerste bedijkte polders in Westergo om mensen en land te beschermen. Deze dijken zijn door de eeuwen heen aaneengeregen tot de route die wij nu kennen als de Slachtedyk.
Bij Simmer 2000 is de eerste editie van de Slachtemarathon georganiseerd. Dit bleek zo’n succes dat we graag iedere vier jaar graag samen optrekken met  de Stichting Slachtemarathon om er een prachtig evenement van te maken.

De Slachtemarathon geeft ons de mogelijkheid om aan extra veel bezoekers iedere vier jaar het verhaal van de Slachtedyk te vertellen. Permanent staan er borden langs de route die gedurende het hele jaar te bekijken zijn voor wandelaars en fietsers. En nu in aanloop naar  de Slachtemarathon hebben we in ons ledenmagazine aandacht besteed aan de cultuurhistorie en de natuurwaarden van de Slachtedyk. We hebben een oefenboekje gemaakt met routes door geheel Fryslân om je voor te bereiden op de 42 kilometer. De  leden van It Fryske Gea kunnen het boekje gratis aanvragen. Dit boekje is ook voor niet-leden te bestellen voor 6 euro inclusief verzendkosten via onze site (www.itfryskegea.nl/slachtemarathon).

Wat is er in juni te zien aan planten en dieren?
In de bermen bloeien de paarse en gele morgenster, iets dichter naar de slootkant staan koekoeksbloemen. Er zijn veel vlinders waaronder bijzondere soorten zoals de Argusvlinder en het Hooibeestje. De moshommel is een bedreigde soort, maar komt hier relatief veel voor. Qua vogels kun je de grasmus horen in struikgewas met bijvoorbeeld meidoorns. Op de naastgelegen boerenerven zijn spotvogels te horen, ook een heel bijzondere soort.

Hoe is It Fryske Gea zichtbaar op 15 juni?
Dat is nog een verrassing, maar we zijn natuurlijk aanwezig op die dag. De collega’s zijn net als ik aan het wandelen of hardlopen of zijn ergens op de tocht namens It Fryske Gea present.

Waar verheug je je het meeste op:
Het ‘elfstedentochtgevoel’, al die mensen die je staan aan te moedigen en ik verheug mij ook op de dorpen, waarmee gaan ze ons nu weer verrassen. Dat is iets om naar uit te kijken. Die afwisseling van het landschap en de activiteiten in de dorpen geven je vleugels tijdens het lopen.