Freonekuier 2019 Slachtemarathon

Slagge Freonekuier

Op sneon 2 novimber kuieren we mei 100 Freonen fan de Slachtemarathon in rûte fan sa’n 10 km yn natoergebiet Skrok by Easterein.

Marco Hoekstra fan de Fûgelwacht Easterein fertelde de Freonen foar’t se op paad gienen oer dit bysûndere natoergebiet. Us nije artistyk lieder Marten Winters naam de Freonen mei yn syn artistike plannen.

Nei de kuier praatten we noch even by mei de Freonen mei in bakje lokale pompoensop (makke fan in geweldich grutte pompoen fan 10 kilo, genôch foar sop foar 100 kuierders!) en broadsjes yn Restaurant Bergsma Easterein.