De Slachtemarathon doet een beroep op jou als ‘meitinker’ (meedenker)!

Als bestuur, medewerkers en de organiserende dorpen vinden we de Slachtemarathon een bijzonder Fries evenement. Een marathon die ontstaan is in de Simmer2000-zomer en die nu -vijf edities verder- onderdeel is van de Friese sport- en cultuurtraditie. En het is niet zomaar een marathon, maar een loopevenement met een eigen ziel en met heel veel verhalen.

De Slachtemarathon wil er zijn voor een breed publiek. We kijken graag vooruit naar hoe we de Slachtemarathon ook in de toekomst een plek kunnen geven in Friesland. We willen je vragen ons daarbij te helpen.

Vul je onze Slachtemarathon-enquête in?
We hebben studenten van NHL Stenden gevraagd onderzoek te doen naar hoe betrokkenen de toekomst van de Slachtemaraton graag willen zien. De studenten hebben onderstaande enquête gemaakt. Het invullen kost hoogstens vijf minuten en hiermee help je de Slachtemarathon vooruit. Je kunt de enquête tot en met woensdag 24 maart invullen.
Alvast heel erg bedankt voor je moeite en tijd!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Slachtemarathon

Anne Jochum de Vries (voorzitter)