Als Freon van de Slachtemarathon heb je een aantal leuke privileges. Zo kun je eerder kaarten voor de Slachtemarathon bestellen, waardoor je altijd zeker bent van deelname. Ook kun je een voorkeur voor een starttijd aangeven, tijdens de kaartverkoop.  Nieuw dit jaar is de € 5,- korting die je op je kaartje krijgt. Je betaald dus de oude prijs van €37,50 i.p.v. de reguliere prijs van €42,50. Daarnaast organiseren we in niet-Slachtemarathon jaren een speciale wandeling voor onze Freonen, de Freonekuier.

In het onderstaande reglement (staat onder het formulier) vind je meer informatie over het Freon-zijn. Lees dit eerst even door voordat je je aanmeldt. Als je je aanmeldt, gaan we er van uit dat je het reglement gelezen hebt en dat je je daarin kunt vinden.

We zien je graag tijdens de Slachtemarathon of tijdens een van onze Freonekuiers.


  Reglement Freonen van de Slachtemarathon

  Artikel 1
  Freonen kunnen zich aanmelden via de website of via de post. De betalingen van het lidmaatschap gaan per automatische incasso’s. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de eerste incasso is voldaan.

  Artikel 2
  Freonen zijn verplicht adreswijzigingen of andere wijzigingen die relevant zijn voor de stichting Slachtemarathon door te geven per post of per email aan de stichting.

  Artikel 3
  Freonen kunnen bij voorinschrijving maximaal 2 kaarten bestellen voor de Slachtemarathon. De inschrijving voor Freonen start een week eerder dan de reguliere (losse) kaartverkoop. Freonen worden hierover geïnformeerd middels een nieuwsbrief.

  Artikel 4
  Freonen wordt jaarlijks in de niet-Slachtemarathonjaren een zogenaamde Freonekuier aangeboden: een wandeling langs of gelieerd aan de Slachtedyk.

  Artikel 5
  Freonen ontvangen in principe 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief inzake de Slachtemarathon. Slechts op verzoek kan de nieuwsbrief ook per post verstuurd worden.

  Artikel 6
  Uitschrijven als Freon kan schriftelijk of per mail, onder vermelding van naam en adresgegevens en voor 15 november. Als de uitschrijving later binnenkomt (datum poststempel of ontvangstdatum mail gelden als referentie), wordt deze niet meer verwerkt voor het komende jaar, maar pas voor een jaar later.

  Freonebydrage
  Artikel 7
  De Freonebijdrage dient jaarlijks te worden betaald. Dit geschiedt middels een automatische incasso in mei. De Freon zorgt voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. Een Freon wordt uitgeschreven nadat hij of zij na twee (2) schriftelijke herinneringen de bijdrage niet heeft betaald. Van een Freon die na mei lid geworden is, wordt de incasso uitgevoerd in december.

  Artikel 8
  Freonen betalen 15 euro per jaar.

  Artikel 9
  Bij uitschrijving in de loop van een jaar vindt geen restitutie van de Freonebijdrage plaats.

  Slachtemarathon
  Artikel 10
  Om gebruik te kunnen maken van de speciale voorinschrijving voor de Freonen t.b.v. de slachtemarathon, dient men als Freon ingeschreven te zijn voor 1 oktober 2023. Men kan dan 1 week eerder inschrijven voor de slachtemarathon van 2024. Freonen betalen ook in het jaar van de Slachtemarathon contributie. 

  Geschillen
  Artikel 11
  In gevallen van geschil over de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Slachtemarathon.