Automatyske ynkasso

Hawwe jo kaarten besteld foar de Slachtemarathon? Dan hawwe jo ús tastimming jûn foar automatyske ynkasso fan it ynskriuwjild fan jo bankrekken. It totaalbedrach sil tusken ein jannewaris en heal febrewaris 2016 fan jo rekken ôfskreaun wurde. It is handich as der dan genôch jild op jo bankrekken stiet. It bedrach wurdt net by elkenien tagelyk ôfskreaun, mar yn ferskate groepen. It is dus mooglik dat it bedrach by de ien al ôfskreaun is en by in oar noch net.