vorige edities

Slachtemarathon 2016

De Slachtemarathon van 2016 was de 5e Slachtemarathon en daarom kozen de dorpen voor het thema ‘Feest’. Het was een hele warme zomerdag, deze 4 juni. Veel aanwonenden van de Slachtedyk zorgden voor water voor de deelnemers. Onderweg in de dorpen was het feest, op verschillende manieren.

Er zijn vele foto’s en filmpjes gemaakt. Een selectie:

Officiële foto’s

We hebben verschillende fotografen gevraagd om de Slachtemarathon 2016 in beeld te brengen.

Jolanda Siemonsma maakte voor ons foto’s van het hardloopevenement. Deze kunt u op haar website bekijken.

Henk Bootsma maakte verschillende foto’s van zowel hardlopers als wandelaars, die op zijn Facebook te bewonderen zijn.

Startvideo’s wandelaars

Bekijk de startvideo’s van de wandelaars

Live-útstjoering Omrop Fryslân

Omrop Fryslân hat in live–útstjoering makke. Dy kinne jim fansels ek (werom) sjen.

The making of….

The making of Lânskrift

Links derden

Ook hebben we verschillende links binnen gekregen van mensen die veel foto’s maakten.

Lieuwe Bosch (Tsjom/Arum)

Siem Akkerman (Facebook)

Siem Akkerman (OneNote)

Carla Scholten

Albert en Meintsje Westra

Jan Douwe Gorter

Jelle Zijlstra

White Wierrum – De 4 doarpen

Arend Jan Zwarteveen 

Marten Lijklema

Martin de Jong

Doarpsmienskip Boazum

Johannes Hooghiem

Peter Pettinga, Erik van Dijken en Peter v.d. Hulst

Reduzum

Janke van der Schaaf

Blogs, vlogs en verhalen van deelnemers

Henk van der Veer

Loopgroep Bedum

Ylona Kruis

Text and the city

Wiep Koehoorn

Nico Swart

Road to Raerd (serie vlogs)

Eerdere edities

De eerste Slachtemarathon was in het jaar 2000, en was toen onderdeel van Simmer 2000. Simmer 2000 was een evenement waarbij Friezen die buiten Fryslân woonden werden uitgenodigd om naar it Heitelân terug te komen voor een grote reünie. De daaropvolgende Slachtemarathons waren in 2004, 2008, 2012 en de lustrumeditie van 2016.