Slachtemarathon 2020 verschuift naar 2021 in verband met coronavirus

It binne nuvere tiden. 

Wat hadden we ons verheugd op een prachtige 6e editie van de Slachtemarathon op 13 juni 2020. Met vele vrijwilligers in de dorpen, kunstenaars, muzikanten, sponsoren en partners werkten we al geruime tijd aan de organisatie hiervan.

Echter, in verband met de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten een verbod op evenementen afgekondigd tot 1 juni. Voor ons zijn in de voorbereidingen juist de bijeenkomsten met onder meer de dorpen zo van belang. Door dit verbod lukt het ons dan ook niet om de Slachtemarathon goed voor te bereiden en blijft er voor ons maar één hele vervelende conclusie over: de Slachtemarathon van 2020 gaat niet door.

Geen Slachtemarathon in 2020, wel in 2021

Maar, natuurlijk laten we ons door dit nieuws niet zomaar uit het veld slaan. We verschuiven de Slachtemarathon namelijk gewoon naar 2021. De datum hiervoor maken we zo spoedig mogelijk bekend.

Iedereen die een kaartje voor de Slachtemarathon 2020 heeft gekocht krijgt binnen een paar dagen bericht van ons. Ook andere betrokken krijgen op korte termijn bericht.

Foar no earst mar: tink goed om jimsels en de minsken om jim hinne. En hâld oardel meter ôfstân!

Bestjoer en organisaasje Slachtemarathon