Routebeschrijving Freonekuier 2 november 2019


 

 1. Vertrek uit Café Bergsma en ga rechtsaf de Sibadawei op
 2. Na 650 meter ga linksaf naar de Skrok
 3. Na 500 meter houdt links aan
 4. Ga na Skrok 5 linksaf het Swynzerpaad op
 5. Ga bij de Vogelkijkhut links
 6. Ga na 600 meter linksaf de Sminialeane op. Even de weg oversteken en op het fietspad verder lopen
 7. Na 400 meter eerste weg rechts bij bij wit bordje: “Voet en ruiterpad na 300 meter”
 8. Na 1,4 km wordt de weg weer verhard, de Aldedyk
 9. Na 400 meter linksaf de Wynserdyk op
 10. Na 550 meter eerste weg rechts op: Sjaardaleane. Hou het dorp aan je linkerhand. Wie niet meer verder wil kan vanaf hier naar Café Bergsma terug gaan
 11. Na 650 meter rechtdoor het fietspad op
 12. Na 850 meter linksaf het Bongapaed op richting Itens
 13. Na 500 meter, na het veerooster rechtsaf richting Itens
 14. Ga na het witte bruggetje linksaf richting Easterein
 15. Loop almaar rechtdoor tot je bij de kerk bent. Ga rechtsaf om de kerk (de kerk dus aan je linkerhand houden)
 16. Sla bij het groen witte bruggetje rechtsaf de Foarbuorren op
 17. Aan je rechterhand is het eindpunt Café Bergsma

In geval van nood: bel Rikkert Kremer op 06-23718636