Is er een Freonenkuier in 2021?

Dat is nu nog een ingewikkelde vraag. Dan moeten we eerst weten hoe het inenten verloopt en hoe snel er meer ruimte ontstaat voor (kleine) evenementen. Als er meer duidelijk is, laten we de Freonen dat weten.