De kaartverkoop start op 18 januari om 6.00 uur.
De kaartferkeap set útein op 18 jannewaris om 6.00 oere.

Kaarten kopen?

Hier lees je wat je nodig hebt.

Kaarten keapje?

Hjir lêze jo wat nedich is.

Contactinformatie

info@slachtemarathon.nl
(058) 203 80 19

alle contactgegevens
facebook | twitter | instagram