De kaartverkoop voor Freonen start op 11 januari om 6.00 uur.
De kaartferkeap foar Freonen set útein op 11 jannewaris om 6.00 oere.

Kaarten kopen?

Hier lees je wat je nodig hebt.

Kaarten keapje?

Hjir lêze jo wat nedich is.

Contactinformatie

info@slachtemarathon.nl
(058) 203 80 19

alle contactgegevens
facebook | twitter | instagram