Update je browser!

www.browsehappy.com

Freon worden

Als Freon fan de Slachtemarathon heeft u aantal leuke privileges. Zo kunt u eerder uw kaarten voor de Slachtemarathon bestellen, waardoor u altijd zeker bent van deelname. Daarnaast organiseren wij in niet-Slachtemarathonjaren een speciale wandeling voor onze Freonen, de Freonekuier. In het onderstaande reglement vindt u meer informatie over het Freon-zijn. Lees deze eerst even door voordat u zich aanmeldt. Als u zich aanmeldt, gaan wij er vanuit dat u het reglement gelezen heeft en u zich daar in kunt vinden.

We zien uw graag tijdens de Slachtemarathon of tijdens een van onze Freonekuiers!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Reglement Freonen fan de Slachtemarathon

Freonen
Artikel 1
Freonen kunnen zich aanmelden via de website of via de post. De betalingen van het Freonelidmaatschap gaan per automatische incasso’s. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de eerste incasso is voldaan.

Artikel 2
Freonen zijn verplicht adreswijzigingen of andere wijzigingen die relevant zijn voor de stichting Slachtemarathon door te geven per post of per mail aan de stichting.

Privileges
Artikel 3
Freonen kunnen bij voorinschrijving maximaal 2 kaarten bestellen voor de Slachtemarathon. De inschrijving voor de Freonen start een week eerder dan de reguliere (losse) kaartverkoop. Freonen worden hierover geïnformeerd middels een nieuwsbrief.

Artikel 4
Freonen wordt jaarlijks in de niet-slachtemarathonjaren een zgn. Freonekuier aangeboden; een wandeling langs of gelieerd aan de Slachtedyk.

Artikel 5
Freonen ontvangen in principe 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief inzake de Slachtemarathon. Slechts op verzoek kan de nieuwsbrief ook per post verstuurd worden.

Artikel 6
Uitschrijven als Freon kan schriftelijk of per mail, onder vermelding van naam en NAW gegevens en voor 15 november. Als de uitschrijving later binnenkomt (datum poststempel of ontvangstdatum mail gelden als referentie), wordt deze niet meer verwerkt voor het komende jaar, maar pas voor een jaar later.

Freonebijdrage
Artikel 7
De Freonebijdrage dient jaarlijks te worden betaald. Dit geschiedt middels een automatische incasso in mei. De Freon zorgt voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. Een Freon wordt uitgeschreven nadat hij of zij na twee (2) schriftelijke herinneringen de bijdrage niet heeft betaald. Van een Freon die na mei lid wordt, wordt de incasso uitgevoerd in december.

Artikel 8
Freonen betalen 15 euro per jaar.

Artikel 9
Bij uitschrijving in de loop van een jaar vindt geen restitutie van de Freonebijdrage plaats.

Slachtemarathon
Artikel 10
Om gebruik te kunnen maken van de speciale voorinschrijving voor de Freonen, dient een Freon minimaal twee (2) jaar Freon te zijn van de Slachtemarathon. Concreet betekent dit dat de Freon ingeschreven moet zijn 1 jaar voor de eerstvolgende Slachtemarathon en ook in het jaar van de Slachtemarathon contributie moet betalen.

Geschillen
Artikel 11
In gevallen van geschil over de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Slachtemarathon.